نشانه قوچ در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه قوچ در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه قوچ در گنج یابی و دفینه یابی 1- نشانه های برجسته مهم می باشد، اگر در کنار قوچ 43 پله باشد در جهت نگاه قوچ باید سه عدد تپه وجود داشته باشد، گفته می شود که یکی از این تپه ها پر می باشد. باید جستجو را از تپه ای شروع کرد که متفاوت […]

ادامه مطلب

حفاظت شده: آلفا الکترونیک پناهی

حفاظت شده: آلفا الکترونیک پناهی

سلام دوستان ما خرافات ، حرفهای پوچ ، داستانهای خیالی و دفینه یابی که از روی حرف و حدیث باشد را رد می کنیم. امروزه با استفاده از تجربیات بدست آمده از دفینه یابان مشهور و با استفاده از نتایجی که علم باستان شناسی بدست آورده سعی می کنیم که به جستجوگران گنج ، باستانشناسی […]

ادامه مطلب

Bullet ids (3 replies)

Bullet ids (3 replies)

ادامه مطلب

Hard weekend of digging. (3 replies)

Hard weekend of digging. (3 replies)

This summary does not enclose any text. James A. Farley

ادامه مطلب

Bullet ids (2 replies)

Bullet ids (2 replies)

ادامه مطلب

نشانه شمشیر در گنج یابی

نشانه شمشیر در گنج یابی

نشانه شمشیر در گنج یابی 1- اگر طول شمشیر کوتاه باشد، مسافت نزدیک باید جستجو شود. اگر طول شمشیر بلند باشد، مسافت دورتر جستجو می گردد. 2- گاها نشانه قبر بوده و گاها نیز به عنوان نشانه تکمیل کننده می باشد. 3- عموما نمادگر مرد جنگجو می باشد. نشانه قبر می باشد. برای نشان دادن […]

ادامه مطلب

Bullet ids (1 reply)

Bullet ids (1 reply)

ادامه مطلب

نشانه مارمولک در دفینه یابی

نشانه مارمولک در دفینه یابی

نشانه مارمولک در دفینه یابی مارمولک : این نشانه، با سر و بدنی هماهنگ، بدون شک با زبان بدنش ما را مستقیما به دفینه می رساند و باید به حالت سر و دم دقت کرد. به صورت کنده کاری و برجستگی، به دو نوع تقسیم میشود. اما از نظر دفینه یابی، برجستگی ها مهم تر […]

ادامه مطلب

C….S…A, C…S…A, C…S…A… (12 replies)

C….S…A, C…S…A, C…S…A… (12 replies)

Got a 2 hour hunt in currently before a sleet started flying. Was regulating a MX Sport and 5×10 coil. Woo-hoo! Happy! Pleasant Garden, NC White’s MX Sport, Nokta FORS Relic, GPX 4800, Infinium, Racer, Deus, F75SE, Nautilus DMC II, AT Pro (order of acquisition, final to first)

ادامه مطلب

Newb (6 replies)

Newb (6 replies)

This summary does not enclose any text. U.S. Army 1982-1993 M1A1,Tank Commander President, Stone Mountain Treasure Hunters Great grandson, William H Whipkey, 142 Reg. Pa. Volunteers

ادامه مطلب

Page 5 of 64« First...34567...102030...Last »