سنگ آسیاب در دفینه یابی

سنگ آسیاب در دفینه یابی

سنگ آسیاب در دفینه یابی نظر اول : عموما زیر سنگ جستجو می شود، تا دو متر زیر سنگ را نگاه کنید. ولی به این شکل هم گفته شده است « در نزدیکی سنگ آسیاب صخره ایی گرد پیدا کنید . پول یا طلا زیر آن تخته سنگ مخفی شده است. نظری دیگر : زیر […]

ادامه مطلب

سنگ سوراخ شده یا سنگ دوربین در گنج یابی

سنگ سوراخ شده یا سنگ دوربین در گنج یابی

سنگ سوراخ شده یا سنگ دوربین در گنج یابی سنگ سوراخ دار یا سنگ دوربین : نشانه راحتی بوده و پیدا کردن محل دفینه راحت می باشد. به معنای دیدن است. می خواهد بگوید که اگر نگاه کنی، میبینی. بعد از خودش یک یا دو نشانه دیگر باید پیدا شود. چشم را روی قسمت بزرگ […]

ادامه مطلب

سنگ حکاکی شده به شکل جدول چهارخانه Dama

سنگ حکاکی شده به شکل جدول چهارخانه Dama

سنگ حکاکی شده به شکل جدول چهارخانه Dama نظر اول : این سنگهایی که به نام سنگ dama شناخته میشوند، به محاسباتی نیاز دارد. این نشانه به طور قطع رمزگشایی نشده است. با یک نشانه کمکی دیگر بیشتر معنا می دهد. عموما نماد تونل های زیرزمینی و یا راهرو می باشد. ممکن است به دفینه […]

ادامه مطلب

نشانه چوپان و گوسفندانش

نشانه چوپان و گوسفندانش

نشانه چوپان و گوسفندانش نظر اول : چوپان پر محبت، مهربان و دقت گر به مکانهایی که می رود، هشیار و با گله اش به خوبی رفتار و از آنها محافظت می کند. در پشتش خورجینش و در دستش عصایش به طور کامل از امانت یا گله اش حفاظت می کند. اگر از دید دفینه […]

ادامه مطلب

1853 Braided Hair Large Cent Found Metal Detecting!

1853 Braided Hair Large Cent Found Metal Detecting!

I’ve been steel detecting roughly 7 years now and have never dug an 1800’s china in Arkansas. As a matter of fact, we was starting to consternation if we ever would given a 1910 Wheat penny was a oldest china we had ever found in my area. Likewise, I’ve not seen anyone else puncture a […]

ادامه مطلب

خط و خطوط روی سنگ در دفینه یابی

خط و خطوط روی سنگ در دفینه یابی

خط و خطوط روی سنگ در دفینه یابی یک خط راست به ما جهت می دهد. یک یا چند خط پر پیچ و خم بصورت موج، این را بیان می کند که باید در جهت آب جستجو و بررسی انجام داد. دو خط افقی، و در وسط آنها یک خط عمودی و در بین آنها […]

ادامه مطلب

نشانه زن حامله

نشانه زن حامله

نشانه زن حامله زن حامله : در بعضی روایات هست که شکم زن حامله را باید شکست. به هیچ عنوان این کار را نکنید. جهت های نشانه و محل دفینه را از بین می برید. این اشتباه را نکنید.، احمق ترین انسان نیز پول را درون شکلی که ایجاد کرده نمی گذارد، پس ضرر نزنیم، […]

ادامه مطلب

نشانه های گل ، گل با گلدان ، گل آفتابگردان در گنج یابی

نشانه های گل ، گل با گلدان ، گل آفتابگردان در گنج یابی

نشانه های گل ، گل با گلدان ، گل آفتابگردان در گنج یابی گل با گلدان :به مفهوم این است که زیر نشانه را بررسی کنید. گل : پیشنهاد میشود اعضای ناقص گل جستجو شود و در جایی که پیدا شده به خوبی بررسی شود. گل آفتابگردان : مزار یک خانم اصیل می باشد. اگر […]

ادامه مطلب

نشانه زن لخت در دفینه یابی

نشانه زن لخت در دفینه یابی

نشانه زن لخت در دفینه یابی زن لخت : به طور مخلوط نقش شده باشد و یا به صورت برجسته در یک شکل گروهی زنی به صورت لخت باشد، مزار ملکه و یا شاهدخت می باشد. برآمدگی های روی مرمر )زن لخت( اکثرا به همراه اشکال دیگری می باشد. این می تواند ماری دور کمر […]

ادامه مطلب

نشانه انبردست، چکش، کلنگ در دفینه یابی

نشانه انبردست، چکش، کلنگ در دفینه یابی

سلام دوستان ما خرافات ، حرفهای پوچ ، داستانهای خیالی و دفینه یابی که از روی حرف و حدیث باشد را رد می کنیم. امروزه با استفاده از تجربیات بدست آمده از دفینه یابان مشهور و با استفاده از نتایجی که علم باستان شناسی بدست آورده سعی می کنیم که به جستجوگران گنج ، باستانشناسی […]

ادامه مطلب