چراغ پیه سوز در گنج یابی

چراغ پیه سوز در گنج یابی

سلام دوستان ما خرافات ، حرفهای پوچ ، داستانهای خیالی و دفینه یابی که از روی حرف و حدیث باشد را رد می کنیم. امروزه با استفاده از تجربیات بدست آمده از دفینه یابان مشهور و با استفاده از نتایجی که علم باستان شناسی بدست آورده سعی می کنیم که به جستجوگران گنج ، باستانشناسی […]

ادامه مطلب

دستگاه فلزیاب پرو پوینتر 2 محصول گرت آمریکا

دستگاه فلزیاب پرو پوینتر 2 محصول گرت آمریکا

دستگاه فلزیاب پرو پوینتر 2 محصول گرت آمریکا دستگاه فلزیاب Pro Pointer II دستگاه فلزیاب بازرسی بدنی گرت پرو پونتر Garrett Pro Pointer II فلزیاب Pro-Pointer Pro-Pointer گرت، را می توان به عنوان پروب یا جستجوگری در نظر گرفت که خصوصیات منحصر به فرد آن در نسخه های دیگر یافت نمی شود.  فلزیاب گرت بسیاری […]

ادامه مطلب

معادن سنگ در دوران باستان

معادن سنگ در دوران باستان

سلام دوستان ما خرافات ، حرفهای پوچ ، داستانهای خیالی و دفینه یابی که از روی حرف و حدیث باشد را رد می کنیم. امروزه با استفاده از تجربیات بدست آمده از دفینه یابان مشهور و با استفاده از نتایجی که علم باستان شناسی بدست آورده سعی می کنیم که به جستجوگران گنج ، باستانشناسی […]

ادامه مطلب

Found Will Rogers Memorial Token, Italian 200 Lire Coin, 46 Wheat Penny

Found Will Rogers Memorial Token, Italian 200 Lire Coin, 46 Wheat Penny

In a hobby of steel detecting we always contend that  “You never know what you’re going to find when detecting.”  That valid to be loyal recently when we rescued an aged propagandize yard where we found an Italian 200 Lire Coin that was really a surprise. At initial we suspicion it was a bullion china […]

ادامه مطلب

فرق بین حکاکی های ردیفی و برش سنگ چیست

فرق بین حکاکی های ردیفی و برش سنگ چیست

سلام دوستان ما خرافات ، حرفهای پوچ ، داستانهای خیالی و دفینه یابی که از روی حرف و حدیث باشد را رد می کنیم. امروزه با استفاده از تجربیات بدست آمده از دفینه یابان مشهور و با استفاده از نتایجی که علم باستان شناسی بدست آورده سعی می کنیم که به جستجوگران گنج ، باستانشناسی […]

ادامه مطلب

گیت فلزیاب GARRET PD 3500I

گیت فلزیاب GARRET PD 3500I

گیت فلزیاب GARRET PD 3500I PD 6500i یکی از کارا‌ترین فلزیاب‌های عبوری موجود در بازار است و به دلیل استفاده از فناوری دقیق کشف محل شیء و ویژگی‌های کاووش بی‌نظیر، یکی از بهترین دستگاه‌های موجود در بازار است. این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که بدون در خطر انداختن وضعیت امنیتی بهترین عملکرد را ارایه […]

ادامه مطلب

نشانه قلب

نشانه قلب

سلام دوستان ما خرافات ، حرفهای پوچ ، داستانهای خیالی و دفینه یابی که از روی حرف و حدیث باشد را رد می کنیم. امروزه با استفاده از تجربیات بدست آمده از دفینه یابان مشهور و با استفاده از نتایجی که علم باستان شناسی بدست آورده سعی می کنیم که به جستجوگران گنج ، باستانشناسی […]

ادامه مطلب

Garrett (1627300) MS-2 Headphones with 1/4" Stereo Plug

Garrett (1627300)  MS-2 Headphones with 1/4" Stereo Plug

Garrett (1627300)  MS-2 Headphones with 1/4″ Stereo Plug Quality Headphones Compatible with any Garrett steel detector regulating a 1/4″ Stereo Phone Plug Insert. As with all Garrett products, special caring goes into a pattern and prolongation of a Garrett Master Sound II (MS-2) Headphones. Garrett says, “Find More Treasure” with a far-reaching energetic audio operation […]

ادامه مطلب

پودر طلا چیست ؟

پودر طلا چیست ؟

سلام دوستان ما خرافات ، حرفهای پوچ ، داستانهای خیالی و دفینه یابی که از روی حرف و حدیث باشد را رد می کنیم. امروزه با استفاده از تجربیات بدست آمده از دفینه یابان مشهور و با استفاده از نتایجی که علم باستان شناسی بدست آورده سعی می کنیم که به جستجوگران گنج ، باستانشناسی […]

ادامه مطلب

ساروج و روش شکستن آن

ساروج و روش شکستن آن

سلام دوستان ما خرافات ، حرفهای پوچ ، داستانهای خیالی و دفینه یابی که از روی حرف و حدیث باشد را رد می کنیم. امروزه با استفاده از تجربیات بدست آمده از دفینه یابان مشهور و با استفاده از نتایجی که علم باستان شناسی بدست آورده سعی می کنیم که به جستجوگران گنج ، باستانشناسی […]

ادامه مطلب